Tvoříme společně… 

Praha 10 stále poskytuje ubytování pro více jak 100 uprchlíků. Nenajdeme zde ale podporu pro volnočasové aktivity neprávnických osob. I z tohoto důvodu některé volnočasové aktivity pro děti z ukrajinských rodin již neprobíhají, proto se organizátoři rozhodli navýšit kapacitu výtvarných kurzů v letním semestru o další skupinu, zorganizování dvou veřejných výstav výtvarných děl ukrajinských a českých dětí, dvě společná česko- ukrajinská výtvarná soustředění a společnou výstavu ve veřejném exteriéru ZŠ Solidarita- „Vzkaz dospělým“.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:   Marcel Dejdar 
místo:  Praha 10, hlavní město Praha
období realizace: 1.1. 2023 – 31.7. 2023 
projekt byl podpořen částkou 85 000,- Kč