U kostela a fary v Želeticích vznikne zelená oáza pro sousedské akce 

Obec Želetice chce společně s Římskokatolickou farností Želetice revitalizovat veřejný prostor vedle kostela sv. Jakuba a farní zahrady. Plánují vysadit okrasné stromy, keře, květinové záhony i ovocné stromy a v budoucnu na místě společně pořádat akce sousedského charakteru. Vytvoří tak vhodné podmínky k setkávání lidí všech věkových kategorií a různých zájmů.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: obec Želetice 
místo: Želetice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2023 – 4/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.