Učíme se navzájem 

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity spolku: provoz Infokoutku a konverzačního klubu. Další opakující se aktivitou jsou kreativní pátky, jejichž program budou připravovat ukrajinské lektorky pro ukrajinské rodiny i zájemce z řad české veřejnosti, proběhne např. drama-terapeutický workshop, kurz muzikoterapie, kurz tradičních lidových ukrajinských tanců, kurz vaření tradičních ukrajinských jídel nebo čtenářský klub. Soboty budou věnovány výletům za poznáním místního okolí, regionu Prahy jako hlavního města a historie státu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii 
místo:  Kutná Hora, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou  46 824 Kč