Udesign 

Cílem je vytvořit ukrajinským dětem bezpečné prostředí pro přemýšlení, ujasňování myšlenek a emocí a introspekci. Prostřednictvím workshopů, návštěv a exkurzí se děti dozvědí více o novém prostředí a místní kultuře a setkají se s lidmi z různých komunit – českými i zahraničními odborníky. Udesign se tak stal platformou pro lidi z oblasti designu, kteří se prostřednictvím vzdělávacího procesu propojují s Ukrajinci navzájem. V aktivitách chce tým pokračovat a vytvořit nové kurzy. Nový program se zaměří na to, aby studenti poznávali nové části Prahy a učili se o způsobech, jak je lze zlepšit pomocí urbanistického designu – případně navrhli vlastní projekt pro vybranou lokalitu. Tím se posílí integrace studentů a jejich vztah k novému prostředí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Global Shapers Česká republika z.s. 
místo: Praha 1, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč