Udesign

Global Shapers Prague hub je iniciativa mladých lidí, kteří se zapojují do místních iniciativ, jedním z nich je i projekt Udesign. Ten vznikl na popud Alex Yeloyeva v březnu 2022 a podporuje ukrajinské děti, aby se vyjádřily prostřednictvím řady kreativních úkolů. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí k reflexi, objasnění myšlenek a emocí, rozvíjet užitečné sady dovedností pro jejich budoucnost: komunikace, týmová práce, řešení problémů a introspekce. Projekt používá teorii designu jako způsob jak učit a trénovat děti, aby se vypořádaly s výzvami. Stejně tak nabízí rodičům i dětem prostředek k propojení a vytvoření komunity. Prostřednictvím workshopů, návštěv na místě a exkurzí se děti dozvěděly více o novém prostředí a místní kultuře a setkávaly se s lidmi z různých komunit – s českými i zahraničními profesionály. Vznikly 3 skupiny, každá s jiným tématem řemeslných a výtvarných aktivit. Každý student také musel vytvořit pohádkovou knihu. Vedle knihy studenti vytvořili také vrstvový model, který ukazuje oblíbenou kapitolu knih které vytvořili. Konec projektu završila výstava, na kterou byli studenti velmi hrdí. Na projekt chce organizace znovu navázat dalším projektem.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Global Shapers Česká republika z.s.
místo: Praha, hlavní město Praha
období realizace: září – prosinec 2022
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč