Ukrajinská účast na Sametovém posvícení

V Praze je situace i paleta integračních aktivit velice různorodá, zejména v oblasti výuky češtiny a pestré nabídky volnočasových aktivit je nabídka pestrá. Projekt Iniciativa napojuje na dobrovolnický program v komunitním centru Svitlo při Skautském institutu, kam si už zvykly chodit desítky dětí a dospělých. Nicméně setkávají se tam spíše v rámci svých kulturních skupin. V červnu vznikla a v letních měsících pokračovala pravidelná spolupráce ukrajinské a české lektorky (obě jsou dobrovolnice) na výtvarných dílnách pro děti v komunitním centru Svitlo. Každý týden probíhají výtvarné workshopy, děti si vyrábějí papírové masky a vymýšlejí vztahy mezi jednotlivými postavami z pohádek, pro něž se rozhodly. Začala probíhat setkání širšího tvůrčího týmu umělců zapojení této česko-ukrajinské skupiny do celku Sametového posvícení 2022 – karnevalového průvodu. Probíhaly pravidelné výtvarné dílny pro veřejnost (v komunitním centru Svitlo a Edukačním centru GHMP),  dvě dramaturgicko-performativní dílny (v Skautském institutu – Rybárně), kde si účastníci měli nacvičit vyznění celého výjevu, a nakonec 17. listopadu společně všichni prošli Prahou jako průvod pod názvem Výlet ještě neskončil / Поїздка ще не завершилась! s  dobrým mediálním ohlasem. Workshopy měly dobrou návštěvnost, celkem kolem 150 přihlášených osob, a bylo patrné, že nejen děti si tvorbu opravdu užívaly. Nebylo nutné tvořit jen masky podle vzoru, každý si mohl vybrat svůj motiv. Ukrajinští účastníci oceňovali krásu a působivost vyrobených masek a objektů, ocenili možnost být součástí české oslavy Dne boje za svobodu a demokracii.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Iniciativa FÓR_UM z.s 
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 7.října 2022 – 10.listopadu 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč