Ukrajinské Centrum Nusle (UCN) – Spolu pro Ukrajinu 

Na začátku března za podpory Magistrátu HMP a MČ Prahy 4 spolek otevřel Centrum pomoci ukrajinským uprchlíkům Ukrajinské Centrum Nusle. Momentálně se stará o více než 120 ukrajinských rodin, které se ocitly v humanitární krizové situaci (rodiny, kde jsou 3 a více dětí, osamělí senioři, nemocní a lidé s postižením). Probíhá 6 skupin lekcí českého jazyka, různá rodinná setkání (filmy s českými titulky, knihovna s ukrajinskými a českými knížky, „Klub deskovka“, společné oslavy různých ukrajinských a českých svátků). Centrum chce rozšířit nabídku neformálních setkání tak, aby byla zajímavá a informační pro české sousedy, a zároveň by podpořila lepší začleňování ukrajinských uprchlíků do české komunity. Proběhnou integrační neformální sousedská setkání a tradiční workshopy budou 4x měsíčně, dále Kurz podnikání a osobního růstu pro matky samoživitelky, to je kurz zaměřen na podporu žen, které chtějí v ČR podnikat. Jednou za měsíc proběhne větší akce (setkání s pozvaným hostem, oslava tradičních svátků, účast na multikulturních festivalech). 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Pražský Majdan, z.s. 
místo:  Praha, hlavní město Praha   
období realizace: 1.březen 2023 – 31.prosinec 2023    
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč