Ukrajinský food Festival

V Pečkách a okolí je 50 ukrajinských rodin. Místní, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, zaměstnali ukrajinskou koordinátorku se znalostí českého jazyka a ukrajinské kultury. Dobrovolníci vyučují ČJ, konají se výlety pro děti, úklid města, minikoncert dětí a společné zpívání u ohně aj. Děti mají možnost docházet na zájmové kroužky místních organizací. Proběhl ukrajinsko-český večer se společným zpíváním a pohoštěním na kterém se podílely i ukrajinské maminky. Setkání mělo velký úspěch a místní projevili zájem uspořádat větší akci, kde se víc propojí česká a ukrajinská gastro kultura. Food festival má ve městě již tradici.
Cílem projektu bylo uspořádat food festival s představením ukrajinských specialit a ukrajinské kultury a propojení místních obyvatel a ukrajinských uprchlíků. To se podařilo v plné míře. Přes ne příliš příznivé počasí dorazilo asi 200 lidí, kteří ochutnali připravená jídla. Komunikovali s ukrajinskými ženami, mezi sebou, vládla tam příjemná přátelská atmosféra. Z rozhovorů lze soudit, že byli všichni spokojeni. Někteří příchozí poznali naše nové ukrajinské sousedy vlastně poprvé zblízka.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Michaela Brčáková  
místo: Pečky, Středočeský kraj 
období realizace: 20. června 2022 – 30. června 2022 
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč