Umění žít spolu v Havířově

Havířov-Šumbark: Šumbark spolu

Projekt chce propojit mezi sebou dosud nekomunikující skupiny obyvatel Šumbarku, jež je sociálně vyloučenou lokalitou města Havířov. Smyslem je nalézt společná témata i cíle, na kterých by tyto skupiny spolupracovaly. Bude se tak dít prostřednictvím workshopů, jejich cílem je aktivizovat obyvatele a vyzvat je mimo jiné k přímé účasti na plánování dalších akcí a celkově tak zpříjemnit život v Šumbarku.

Projekt jsme podpořili částkou 36 000 Kč.