Umožní nový územní plán obce Všenory masivní bytovou výstavbu proti vůli místních obyvatel?

Rychlé granty Česká republika Středočeský

Všenory: Informování občanů o zpracování nového územního plánu a zajištění obecního referenda k plánované výstavbě

Obec Všenory zpracovává nový územní plán, který má zájem ovlivnit místní investor. Ten chce změnit využití svých a přilehlých pozemků tak, aby se na nich mohla realizovat masová bytová výstavba. V obci o 1 600 obyvatelích má přibýt až 400 nových bytů s min. 700 novými obyvateli. Zastupitelstvo obce je výstavbě jednohlasně nakloněno, ale infrastruktura obce není připravena na takové navýšení počtu obyvatel. Místní iniciativa reaguje na zoufalý nedostatek informací stran změny územního plánu a nové bytové výstavby v  obci. Jejím cílem je uskutečnit referendum, v němž by o plánované výstavbě měli rozhodnout sami místní obyvatelé. Referendu má předcházet věcné informování občanů a jejich zapojení se do diskusí, jak by měl dlouhodobý rozvoj obce Všenory probíhat.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

Sdílejte :