Uprostřed pražských Vysočan vznikne v městském prostředí náves 

Cílem projektu je přizpůsobit zahradu domu Sociálních služeb Praha 9 občanům a toto místo trvale zařídit jako místo ke komunitnímu setkávání. Vznikne tak „náves“ uprostřed velkého města. Sociální služby už dnes využívají zahradu k setkávání široké veřejnosti, ale hlavně obyvatel z oblasti Nových Vysočan. Do tvorby místa se zapojí i Spolek pro NOVÉ Vysočany, který pořádá pravidelná sousedská setkání. Výsledkem projektu bude vyčleněné místo k dennímu setkání – k dispozici bude gril a ohniště. Pro větší plánovaná setkání budou k dispozici lavice, které budou uschovány v domečku a jen několik jich bude k dispozici průběžně. Jako kulisa místa k setkávání bude vysázena také nová zeleň. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Sociální služby Praha 9, z. ú. 
místo: Hlavní město Praha 
období realizace: 5/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.