Uprostřed pražských Vysočan vznikla v městském prostředí náves 

Cílem projektu bylo přizpůsobit zahradu domu Sociálních služeb Praha 9 občanům a toto místo trvale zařídit jako místo ke komunitnímu setkávání. Vznikla tak „náves“ uprostřed velkého města. Sociální služby využívají zahradu k setkávání široké veřejnosti, ale hlavně obyvatel z oblasti Nových Vysočan. Do tvorby místa se zapojil i Spolek pro NOVÉ Vysočany, který pořádá pravidelná sousedská setkání. Výsledkem projektu je vyčleněné místo k dennímu setkání – k dispozici bude gril a ohniště. Pro větší plánovaná setkání jsou k dispozici lavice, které jsou uschovány v domečku a jen několik jich je k dispozici průběžně. Jako kulisa místa k setkávání byla vysázena také nová zeleň. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Sociální služby Praha 9, z. ú. 
místo: Hlavní město Praha 
období realizace: 5/2023 – 04/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.