Uprostřed zástavby ve Vysočanech vznikne otevřená komunitní zahrada

Komunitní centrum Colben v pražských Vysočanech vzniklo na podnět aktivních místních sousedů a sousedek ve spolupráci města a developera, který zde realizuje část budoucí moderní čtvrti Emila Kolbena. Pozemek brownfieldu, který dosud leží ladem a bude na něm realizována až poslední etapa této výstavby, byl tak smysluplně využit pro dočasné působení komunitního centra Colben, které bylo otevřeno v lednu 2023 minimálně na následující 4 roky. V případě zahájení příprav stavby bude centrum přestěhováno na jiné místo v rámci lokality. Společně s místními dobrovolníky centrum vybuduje také komunitní zahradu, která uprostřed intenzivní bytové zástavby zpříjemní okolní industriální prostředí a bude sloužit jako potřebné a dosud chybějící místo pro setkávání místních a pořádání rozmanitých sousedských akcí. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Colben z.s. 
místo: Praha 9 – Vysočany, Hlavní město Praha  
období realizace: 3/2023 – 3/2024  
projekt byl podpořen částkou  100 000,- Kč   

Projekt byl podpořen z daru společnosti Hornbach