Úsilí o zachování jezírka

Praha – Suchdol: Záchrana jezírka na Suchdolském náměstí

Spolek ŽIJEME TADY chce vyzvat vedení Městské části Praha-Suchdol k diskusi nad ponecháním stávajícího jezírka na Suchdolském náměstí. Radní městské části Praha-Suchdol rozhodli o zrušení jezírka z důvodu jeho současného špatného stavu. Vzhledem k tomu, že jezírko je zde již několik let a bylo založeno také se zapojením místní veřejnosti, spolek chce vést širší dialog o jeho budoucnosti s veřejností a místní samosprávou. Projekt však nenabízí pouze diskuzi, ale i aktivní zapojení místních obyvatel do revitalizace jezírka a zajištění jeho udržitelnosti do budoucích let. Voda je dar a v letních měsících v betonové Praze obzvláště.

Projekt jsme podpořili částkou 11 000 Kč.