V areálu opavské nemocnice vznikne stezka stromů 

Areál opavské nemocnice zvelebí aktivní skupinka složená z místních obyvatel, pacientů, zaměstnanců i dětí z přilehlé mateřské a základní školy. Společně vytvoří naučnou stezku stromů, která provede návštěvníky areálem a umožní místo využívat pro odpočinek a setkávání i široké veřejnosti. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Opava 
místo: Opava, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč