V Bezděkově vytváří zázemí pro společné setkávání 

Zdenka Wagnerová chce za pomoci místních občanů, podpory města a místních spolků vytvořit v obci zázemí pro pořádání veřejných akcí. Toto zázemí v obci opravdu schází a pokud by se povedlo vybudovat, bude to první velký krok k tomu, aby se občané měli kde potkávat. Areál bude sloužit všem a budou se zde pořádat akce pro všechny obyvatele. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Zdena Wagnerová 
místo: Bezděkov u Úsova, Olomoucký kraj 
období realizace: 07/2023 – 06/2024 
projekt byl podpořen částkou 65 000 Kč