V Blučině se místní budou setkávat na farním dvoře

Místo, kde žijeme Česká republika Jihomoravský

Farnost Blučina s pomocí místních občanů opravuje přístřešek pro komunitní setkávání rodin. Součástí opravy bude také posezení s ohništěm a herní prvky pro děti. Úprava prostor umožní tradiční komunitní setkávání rodin a občanů na farním dvoře, a to i v jarních a podzimních měsících, které momentálně nebylo možné kvůli nevyhovujícímu zázemí. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Římskokatolická farnost Blučina 
místo: Blučina, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Sdílejte :