V Blučině místní upravili farní dvůr

Farnost Blučina s pomocí místních občanů opravila přístřešek pro komunitní setkávání rodin. Nejprve se podařilo demontovat starý přístřešek, který byl v havarijním stavu, a postavit zcela nový. Součástí opravy bylo také vytvoření posezení s ohništěm a dětského hřiště s pískovištěm. Úprava prostor umožní tradiční komunitní setkávání rodin a občanů na farním dvoře, a to i v jarních a podzimních měsících, které předtím nebylo možné kvůli nevyhovujícímu zázemí.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Římskokatolická farnost Blučina 
místo: Blučina, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.