V Bojišti bude líp 

Spolek Bude líp společně s místními lidmi a organizacemi dobrovolnicky uspořádá Festival BEZPENĚZ. Tématem Festivalu BEZPENĚZ je vzájemná podpora mezi místními a udržitelný způsob života. Touto kulturně-dobro-činnou aktivitou chtějí posílit sousedské vztahy a pomoci místním lidem zmírnit dopady ekonomické krize prostřednictvím vzájemné výměny věcí a pěstitelských přebytků a Věcné sbírky pro potřebné. Díky bohatému kulturnímu programu se snaží zároveň oživit kulturně-společenskou tradici místa, kde se Festival BEZPENĚZ koná. Do budoucna plánují udělat festival tradiční akcí, která umožní rozvíjet sousedskou komunitu v místě, kde žijí. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Bude líp z.s. 
místo: Bojiště u Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina 
období realizace: 4/2023 – 5/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč