V Bojišti bude líp 

Spolek Bude líp z Ledče nad Sázavou dobrovolnicky uspořádal kulturně -dobročinný „Festival BEZPENĚZ“. Ke spolupráci přizvali místní spolky, organizace, umělce a také širokou veřejnost. Cílem festivalu byla vzájemná podpora, udržitelnost a rozvíjení sousedské komunity, což se povedlo naplnit nad očekávání. Akce měla veliký ohlas, aktivně se zapojilo přes 700 místních lidí, kteří přinesli věci pro swap, pomohli s organizací nebo programem. To znamená každý 7 člověk z Ledče a okolí! Festival byl díky „Blešáku BEZPENĚZ“ (vzájemné výměně věcí) přínosem jak pro lidi v tíživých finančních podmínkách, tak i pro potřebné organizace, které byly podpořeny věcnou sbírkou. Během festivalu proběhlo mnoho doprovodného programu, třeba divadelní přestavení pro děti, pohádková čtenářská dílna, farmářský koutek a další. Atmosféra byla přátelská a radostná, velmi se posílily vztahy mezi místními napříč generacemi a spolku se tím otevřely nové možnosti spolupráce, což jim dodalo energii do dalších aktivit. Organizátoři dostali výbornou zpětnou vazbu od místních organizací, spolků i podnikatelů. Mnozí z těchto lidí ještě nikdy nezavítali na žádnou z akcí, ale právě forma festivalu byla pro ně tím pravým lákadlem a možností seznámit se jak s aktivitami spolku Bude líp, tak principy, které podporuje = udržitelnost – vzájemná podpora – sousedská komunita. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Bude líp z.s. 
místo: Bojiště u Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina 
období realizace: 4/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč