V Brně střed plánují komunitní zahradu pro všechny 

Brněnská organizace DROM požádala o grant na vypracování projektové dokumentace pro podávaný projekt ve výzvě Ministerstva životního prostředí. Záměr se týkal vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu především pro předškolní děti. V případě úspěchu se počítá s aktivním zapojením lidí z místní komunity a  postupným naplněním všech benefitů tak jak je uvádí odborná literatura věnovaná komunitním zahradám (produkce lokálních potravin, místo setkávání, sociální interakce, navazování nových kontaktů a seberealizace, prolínání věkových skupin, kultur, tradic a náboženství, rekreační vyžití uvnitř měst, zdravotní benefity, utváření vlastní identity, rozvoj osobnosti, kreativity a trpělivosti, zvyšování sebevědomí, pocitu užitečnosti a snazší začleňování do společnosti). S budováním zahrady započali již teď alespoň v menším měřítku. 

program: Místo, kde žijeme     
realizátor: Drom, z.s.. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: 9/2022 – 11/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč