V Brně vznikne komunitní a kreativní hub Nadaras

Nezávislý spolek Nadaras chce vytvořit a provozovat komunitní a kreativní hub Nadaras v Brně.  Povedou ho zkušení pracovníci ve spolupráci s romskými komunitními lídry. Tento prostor umožní rozvoj romské komunity v oblastech osobnostního a uměleckého rozvoje a podpoří jejich občanský aktivismus. Bude sloužit také kulturním a osvětovým aktivitám a kampaním. Lidé ze spolku tak chtějí přispět ke zlepšování vztahů romské komunity a majority. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Nadaras, z. s. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2022 –⁠ 4/2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč