V Čáslavi vytvořili sérii lokálních elektronických toulek minulostí

Čáslavský spolek LETky vytvořil tematické vycházkové trasy LET čili lokální elektronické toulky. Ty poutavou formou znovuobjevují pro dospělé i děti, místní i turisty takřka zapomenuté historické a kulturní dědictví města Čáslavi. S podporou města a ve spolupráci s místními institucemi a spolky zmapovali aktivní občané místa spjatá s příběhy, pověstmi, slavnými rodáky, literaturou či architektonickými skvosty. Zpracovali je do podoby interaktivního webového průvodce i listinné mapy a obci se nápad zalíbil natolik, že se plánuje podílet i na dalších trasách. Podařilo se tak obnovit v místních lidech pocit hrdosti na město Čáslav, sounáležitosti s ním a ochotu v něm pro ostatní a s ostatními tvořit nové věci. 

realizátor: LETky, z. s. 
místo: Čáslav, Středočeský kraj
období realizace: 4/2021 – 2/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.