V centru Prahy sousedé zkrášlí okolí schodů 

Sousedé z Prahy 2 plánují oživit a zkrášlit prostor v okolí uličních schodů výsadbou květin. Uspořádají proto sousedskou brigádu s občerstvením, v rámci které by také chtěli rozšířit řady svých příznivců. Práce začnou odstraněním příliš invazivního pámelníku, místo něj zde chtějí umístit světlomilné trvalky, na místa pod stromy pak naopak trvalky stínomilné.  Na jednom místě, které je v současnosti zasypáno pouze štěrkem, plánují dokonce výsadbu sukulentů. Použitím silné vrstvy mulče chtějí zabránit prorůstání plevele. Celý prostor následně ohradí pomocí dřevěných kůlů a lana, aby nelákal pejsky. Do budoucna také plánují vybudovat podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody ze střech činžáků, kterou by mohli používat na zalévání. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Martin Štich 
místo: Hlavní město Praha 
období realizace: 11/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 19 700 Kč