V Čepřovicích vznikne zázemí pro sousedské akce 

Obec Čepřovice s pomocí místních aktivních spolků, mateřské školy Čepřovice a aktivních občanů obce, plánuje upravit prostranství za obecním úřadem. Cílem je vytvořit zázemí, kde se budou pravidelně pořádat multigenerační akce, vytvořit prostor pro sousedská setkávání a volnočasové aktivity všech občanů napříč generacemi. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: obec Čepřovice 
místo: Čepřovice, Jihočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.