V Chlumčanech dobrovolníci opravují místní Sokolku

TJ Sokol Chlumčany nabízí jediný vnitřní prostor v centru obce ke společnému setkávání. Slouží pravidelnému cvičení s dětmidospělými i seniory a zároveň poskytuje zázemí jednorázovým akcím pro širokou veřejnost (masopusty, soutěže, dětské dny, výročí obce aj.). Důležitou součástí těchto aktivit je prostor letního cvičiště, který jednota vlastní. Objekt původních šaten byl postaven v roce 1928 a i přes pravidelnou údržbu se ho nepodařilo ochránit. Dřevěná podlaha v klubovně zpuchřela a propadla se. To byl pro jednotu moment rozhodnutí, jak s ním dále naložit. Jedná o dědictví předků, kteří objekt stavěli na své náklady a ve svém volném čase. Každý ze starousedlíků zde má svou stopu. Proto se chlumčanští rozhodli objekt vlastními silami opravit. Do brigád se zapojují rodiče dětí, řemeslníci i další dobrovolníci z obce. Dosud bylo odpracovali 300 brigádnických hodin a I. etapa je před dokončením. Obnovený objekt bude sloužit jako místo setkávání pro dětské oddíly, spolkové schůze místních organizací, ale také jako malý sál – prostor pro konání besed, amatérského divadla, koncertů, promítání, výstav i letního cvičení.  

realizátor: Tělocvičná jednota Sokol Chlumčany 
místo: Chlumčany, Ústecký kraj
období realizace: 1/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.