V Doubravě zlepší mezilidské vztahy

NAŠE DOUBRAVA, z. s. chce prostřednictvím zapojení sousedů do spolupráce na projektech zlepšit mezilidské a sousedské vztahy v obci Doubrava. Plánují společně organizovat kulturní i společenské akce a aktivity. Účelem je zanechání odkazu dalším generacím obce značně poznamenané důsledky dlouhodobé hornické činnostiTa významně zasáhla do rodinných životůsousedských vztahů i krajiny. Demolice rodinných domů, vzniklé proluky i zátopy znesnadňují sousedům vzájemné potkávání. Cílem je vytvořit prostor pro sousedská setkávání lidí z různých koutů obce, podpora blízkosti a nabídka možnosti zapojit se do dobrovolnické sousedské činnosti, tak jako tomu bylo dříve. Posílí se tak mezilidské vztahy, na kterých je třeba ustavičně pracovat, pečovat o ně, udržovat je a rozvíjet. 

realizátor: NAŠE DOUBRAVA, z.s. 
místo: Doubrava, Moravskoslezský kraj
období realizace: 8/2021 – 7/2022
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč