V Drahelčicích ozelení nevyužívaný pozemek 

Spolek Příroda pro Drahelčice chce na nevyužívaném pozemku v obci společně se sousedy vytvořit malý park. Plánují vysadit stromy a vytvořit místo k setkávání s lavičkami. A místní do projektu vtáhnou nejen při samotné výsadbě, ale už předem. Nejdříve vyhlásí soutěž, ve které budou moct občané vymýšlet výslednou podobu tohoto místa – umístit 15 stromů a rozvrhnout mobiliář do prostoru. Stromy vnímají jsou důležitý prvek nejen pro krajinu, ale i pro ráz obce, aby nedocházelo zejména k přehřívání krajiny.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Příroda pro Drahelčice, o. p. s. 
místo: Drahelčice, Středočeský kraj 
období realizace: 07/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč