V Drahelčicích ozelenili nevyužívaný pozemek 

Spolek Příroda pro Drahelčice chtěl na nevyužívaném pozemku v obci společně se sousedy vytvořit malý park. Místní do projektu vtáhli nejen při samotné výsadbě, ale už předem. Nejdříve vyhlásili soutěž, ve které občané mohli vymýšlet výslednou podobu tohoto místa. V říjnu pak proběhlo sázení – vysázelo se 15 stromů různých druhů a 400 habrů podél celého parku. Akce proběhla za podpory obce Drahelčice a na pomoc se sázením dorazilo spoustu občanů obce. Organizátoři jsou hrdí především na skvělou spolupráci s místními dobrovolníky. Rozšiřuje se komunita, které na veřejném prostoru záleží, prohlubují se sousedské vztahy a propojují se starousedlíci s novými obyvateli. Lidé mají hlad po setkávání a toto je jedna z akcí v obci, která k tomu pozitivně přispěla.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Příroda pro Drahelčice, o. p. s. 
místo: Drahelčice, Středočeský kraj 
období realizace: 07/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč