V Elbančicích vzniká naučná stezka areálem bývalých barokních lázní

Spolek Elbančice plánuje vytvořit naučnou stezku areálem bývalých barokních lázní. Během prací na obnově bývalých lázeňských cest a vyhlídkové trasy bude spolek iniciovat setkávání místní komunity s ostatními obyvateli i z okolních obcí, s cílem oživit sousedské vztahy mezi různorodými obyvateli a prohloubit vzájemnou důvěru. Budou obnoveny krajinotvorné prvky (jako např. výhledy a úvozy), vzniknou odpočinková místa s lavičkami a s houpačkami a odpočívadla pro turisty a cyklisty.  

program: Živá komunita
realizátor: Spolek Elbančice
místo: Elbančice, Jihočeský kraj
období realizace: 
12/2020 – 10/2021 
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.