V Hlubočkách pořádají velikonoční trhy 

Antonín Šváb a jeho přátelé chtějí prostřednictvím trhů posílit vztahy mezi místními obyvateli. Společně se setkají a nákupem od místních prodejců a výrobců podpoří místní ekonomiku. Tím přispějí k udržitelnosti v oblasti, kdy se na trhu budou prodávat sezónní produkty z místních zdrojů bez nutnosti dlouhodobého skladování a dopravy. Součástí akce budou také aktivity pro děti i dospělé. Návštěvníkům nabídnou workshop pletení pomlázek, dílničky pro děti i soutěž o nejhezčí kraslici.  Do výzdoby trhů se zapojí děti z místní základní školy i senioři. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Antonín Šváb 
místo: Hlubočky, Olomoucký kraj 
období realizace: 5/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč