V Hlušicích proběhne obnova zastavení U obrázku

Záměrem projektu je obnovení zastavení „U obrázku“, které spočívá v restaurování obrázku Panny Marie. Obrázek je v současné době umístěn na kmenu stromu. Restaurovaný obrázek bude nově umístěn na dřevěném stojanu. Součástí úpravy místa bude osazení lavičky.

program: Místo, kde žijeme    
realizátor: Obec Hlušice
místo: Hlušice, Královehradecký kraj
období realizace: 12/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 17 000 Kč