V Hodoníně proběhla revitalizace komunitní zahrady

Komunita zdravotně handicapovaných společně s jejich sousedy a přáteli zrevitalizovala komunitní zahradu, která utrpěla minulým obdobím sucha a znovu tak obnovit kvalitní a příjemné místo k setkávání a společným akcím. V rámci revitalizace komunitní zahrady bylo prioritní zprovoznit starou nefunkční studnu, která se vlivem výstavby a terénních úprav ocitla pod úrovní terénu a hrozilo její zborcení. Studna byla vyčištěna, vyspárována , vydesinfikována a opatřena vrchním betonovým věncem. Za pomoci členů a dalších spolků byla vysazena skupina ovocných stromů , které byly účastníky našich akcí pravidelně v horkých letních dnech zalívány vodou z nově revitalizované studny.    

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Oáza Hodonín
místo: Hodonín, Jihomoravský kraj
období realizace: 03/2022-10/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč