V Hodoníně rozkvetla růžová zahrada lákající k posezení

Spolek Srdce PRO Hodonín spolu s dalšími sousedy oživili prostor Zámeckého náměstí, které je sice ve středu města, ale tak trochu mimo hlavního zájmu. Vybudovali místo vhodné jak pro klidné posezení, tak i pro aktivní trávení volného času a propojení lidí, kteří se většinou na sídlištích jen míjí. Za velké podpory členů spolků Srdce PRO Hodonín a Slovácko válí, obyvatel města Hodonína a také zástupců města bylo vysázeno přes 600 sazenic růží. 

program: Živá komunita
realizátor: Srdce PRO Hodonín, z.s.
místo: Hodonín
období realizace: 3/2021 – 11/2021
projekt byl podpořen částkou: 64 664 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.