V Honbicích místní vybudovali „společenskou zahradu“

V Honbicích se místním občanům podařilo přebudovat bývalou školní zahradu na odpočinkovou zahradu a místo, kde je možné pořádat „zahradní slavnosti“ a různé akce pro děti i dospělé. Nevzhledná zahrada, se starými s dosluhujícími stromy byla přetvořena v místo, kde lze trávit čas a nasbírat si drobné ovoce a načerpat energii. Byl využit „terasovitý“ ráz zahrady k vytvoření malých vodních tůněk, které jsou napájeny dešťovou vodou ze střechy budovy bývalé školy. Nový osev, který zahrada získala, umožňuje pořádat i různé hry a soutěže pro děti. Snaha o revitalizaci zahrady měla i další dopad – občané sami nyní nabízejí další a další rostliny, které by mohly zahradu ještě více zútulnit. Místo se tak stalo společným prostorem pro všechny občany Honbic i okolních obcí, protože zahrada je otevřená všem.  

realizátor: Hana Kaplanová  
místo: Honbice, Pardubický
období realizace: 9/2020 – 9/2021
projekt byl podpořen částkou 16 000 Kč