V Hradci-Nové Vsi vznikne místo starého domu prostor podle představ místních lidí  

Na místě původního rodinného domu čp. 13 v Hradci-Nové Vsi chystá obec prostor pro společenské aktivity obyvatel obce. Místní komunita potřebuje místo setkávání a obci se nabízí k tomu účelu využít „brownfield“ bývalého rodinného domu s pozemkem v přímém centru obce s původní i novodobou zástavbou, v sousedství kaple, obecního úřadu i v dotyku páteřní Moravské cyklotrasy. Místo má potenciál dalšího rozvoje na přilehlých rozvojových plochách. Řešený prostor poslouží i jako místo k zastavení pro „přespolní“ hosty či návštěvníky lokality. Obec v rámci projektu provede i terénní úpravy a doplní zeleň na pozemku, dlouhodobějším cílem obce je pak vytvoření venkovní terasy a její vybavení mobiliářem. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: obec Hradec-Nová Ves 
místo: Hradec-Nová Ves, Olomoucký kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.