V Hřivčicích opravují židovský hřbitov 

Cílem projektu je ve spolupráci s odbornou firmou opravit vybrané poničené a povalené náhrobky na Židovském hřbitovu u Hřivčic. Členové spolku tím chtějí uvést prostor hřbitova do důstojného stavu. Do projektu se zapojí také místní komunita lidí, kteří mají zájem zvelebovat židovský hřbitov, představující významnou místní památku. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Spolek na obnovu židovských památek 
místo: Peruc, Ústecký kraj 
období realizace: 05/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč