V Hřivčicích opravují židovský hřbitov 

Ve spolupráci s odbornou firmou byly opraveny poničené a povalené náhrobky na Židovském hřbitovu u Hřivčic tak, aby byly v důstojném stavu. Dále byly uspořádány pietní akce v rámci bohoslužeb spolupracujícího Husova sboru na Peruci a letního koncertu Hebrejských písní. Místní se zapojovali a především v rámci udržování zeleně v okolí Židovského hřbitova. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Spolek na obnovu židovských památek 
místo: Peruc, Ústecký kraj 
období realizace: 05/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč