V Kdanicích upravují prostory kolem bývalého obecního domu 

Eva Jirků chce za pomoci místních obyvatel, rodiny, sousedů a chalupářů upravit prostory bývalého obecního výboru a přilehlé zahrady. Již nyní pořádá se svým manželem a dalšími nadšenci na tomto místě akce pro děti i dospělé jako jsou oslavy pálení čarodějnic, stavění májky, den dětí, rozsvěcení vánočního stromu. Chce vytvořit estetičtější, bezpečnější a kultivovanější prostředí ke společnému sousedskému setkávání a hlavně budovat tak potřebnou sousedskou komunitu, která je na vesnici cennou přidanou hodnotou. A proto chce ještě více zvelebit jejich okolí a vytvořit tak pěkné zázemí a zachovat dědictví předků, kteří budovu výboru svépomocí postavili, když byla obec ještě samostatná, a aby i oni zanechali něco pro své potomky.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Eva Jirků 
místo: Kdanice, Královehradecký kraj 
období realizace: 06/2023 – 06/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč