V Knínicích v Českém středohoří plánují komunitní setkávání 

Členové spolku Malá Jižní stráň z Českého středohoří s podporou aktivních lidí v obci Knínice plánují uspořádat čtyři komunitní setkání na témata: péče o krajinu a vodu v krajině, udržitelné a šetrné hospodaření, pěstujeme živé a zdravé jídlo, aktivní komunitní život v obci – společná hostina aneb jídlo spojuje. Motem spolku a celého projektu je: Tady jsme doma! 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Spolek Malá jižní stráň 
místo: Knínice u Lovečkovic, Ústecký kraj 
období realizace: 05/2023 – 04/2024 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč