V Knínicích to žije! 

Členové spolku Malá Jižní stráň z Českého středohoří s podporou aktivních lidí v obci Knínice vybudovali nové místo k setkávání. Místní lidé mají nyní větší chuť se potkávat a společně trávit čas, obnovovat další konkrétní místa ve vsi. Nově se podařilo uspořádat setkání místních obyvatel i v chladnějších částech roku. Díky projektu proběhly čtyři akce, dvě v zahradách Spolku Malá jižní stráň, jedna společná vycházka k prameništím nad obcí a jedna společná hostina u příležitosti oslav 17. listopadu. Spontánně se místní sešli i v předvánočním období, což podnítilo právě nové venkovní zázemí. Ze společných setkání vyplynul i zájem o obnovu dalšího místa v obci a sice starého hřbitova. Motem spolku a celého projektu je: Tady jsme doma! 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Spolek Malá jižní stráň 
místo: Knínice u Lovečkovic, Ústecký kraj 
období realizace: 05/2023 – 04/2024 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč