V Komunitním centru Zahrada se učíme navzájem 

Aktuálně je ve Vlašimi a okolí přes 500 uprchlíků. Ještě stále přichází další – většinou příbuzní těch, co zde našli útočiště. Nejvíce příchozích žije ve Vlašimi na ubytovně, v menších skupinkách však lidé žijí v bytech i rodinných domech ve Vlašimi i dalších městysech a obcích v okolí. Charita Vlašim od začátku spolupracuje s místními organizacemi na pomoci uprchlíkům. Charitní Komunitní centrum Zahrada se stalo pro uprchlíky klíčovým střediskem, kam se obrací o pomoc jak v oblasti řešení materiálních potřeb, tak výukou českého jazyka, zprostředkování kontaktu, hledání práce, pomoc s řešením problémů (zdravotních, s bydlením apod.). A protože se integrace ve městě daří jen zvolna a nechybí občasné neshody i mezi dětmi, Charita Most chce ke zlepšení situace přispět pořádáním nových kurzů ČJ, kurzu Ukrajinštiny, setkávat se v akční skupině a realizovat nová tematická setkání místních a příchozích z Ukrajiny: Velikonoce, Májové slavnosti, den dětí a další oslavy protkané společnými přípravami jídla, tradicemi, povídáním a společnými zážitky. Chce zpřístupnit a aktivně zapojit ukrajinské uprchlíky do aktivit, které v Komunitním centru Zahrada už probíhají a v současnosti se jich téměř výhradně účastní místní – výtvarné dílny, cvičení pro seniory, korálkování, filmový, literární, hudební klub, posvícenský běh, swapy, májové slavnosti, ad.  

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor: Charita Vlašim 
místo:  Vlašim, Středočeský kraj  
období realizace: 1.3. 2023 – 28.2.2024   
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč