V Kostelním Hlavně vznikne díky spolupráci místních naučná stezka

Martin Hložan spolu s obyvateli a obyvatelkami obce Kostelní Hlavno vybudují naučnou stezku, která bude zároveň sloužit jako místo pro setkávání a relaxaci. Chtějí podpořit navazování sousedských vztahů, potkávání různých generací místních, a zároveň také biodiverzitu a lepší zadržování vody v krajině.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Martin Hložan 
místo: Kostelní Hlavno, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2023 – 9/2023 
projekt byl podpořen částkou 19 576 Kč