V Kouřimi vzniká víceúčelové komunitní centrum 

Hlavním cílem projektu spolku Rozmarýna je pokračování přetváření kouřimské fary a farní zahrady na otevřené víceúčelové komunitní centrum, které povede ke zkvalitnění života místní komunity i dalších obyvatel díky vzájemné mezigenerační přátelské spolupráci na společných projektech a akcích. Spolek by rád na farní zahradu pořídil altán, který by sloužil pro společné přátelské, sousedské, kulturní i vzdělávací akce. Kolem altánu je naplánováno vybudování aromaterapeutické zahrady, která bude sloužit nejen pro relaxaci návštěvníků, poskytne také útočiště pro včely, čmeláky a motýly. Na farní zahradě tak dojde ke zkvalitnění a rozšíření možností pro rozvíjení komunitního života v obci. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Spolek Rozmarýna 
místo: Kouřim, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2023 – 6/2024
projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 20 000 Kč