V Litoměřicích vzniká komunitní zahrádka u kasáren 

Litoměřická Diakonie ČCE společně s dobrovolníky a městem Litoměřice vytvoří na okraji bývalých kasáren Pod Radobýlem novou zelenou plochu – Komunitní zahradu otevřenou pro všechny. Prostor kasárenského „parčíku“ se promění a poslouží všem. Vznikne zde prostor pro odpočinek, posezení, sdílení, ale také pro pěstování plodin a bylin. Své místo tu naleznou i okrasné slepičky – hedvábničky.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 
místo: Litoměřice, Ústecký kraj  
období realizace: 4/2023 – 4/2024  

Projekt byl podpořen zdvojnásobením dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč.