V Lokti vznikly nová místa pro setkávání sousedů

Skupina dobrovolníků z Lokte vybudovala dvě veřejná grilovací místa se zázemím. Přáli si, aby v městském parku u řeky Ohře a v malém parčíku v ulici Zahradní vznikla místa, kde by se mohli setkávat místní obyvatelé a pořádat zde komunitní společenské akce. Místní obyvatelé parky již nyní využívají ke společnému setkávání, budují zde komunitní zahrádky a společně se starají o veřejný prostor. Veřejné grilovací místa a pingpongový stůl tak vhodně doplnily tyto prostory a nabídly dospělým i dětem další možnosti pro trávení volného času.

program: Živá komunita
realizátor: Ludmila Tauschová
místo: Loket, Karlovarský kraj
období realizace: 8/2020 – 5/2021 
projekt byl podpořen částkou100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.