V Lukavci opraví kapli sv. Anny 

Kaple sv. Anny je srdeční záležitostí občanů z Lukavce i Děrného. Spojili své síly a chtějí kapli opravit, aby dál mohla zářit do kraje jako maják a dělat radost i dalším generacím. Díky společným brigádám a začlenění veřejnosti do plánování opravy chtějí tímto projektem podpořit i dobré fungování komunity a zbořit předsudky mezi oběma místními částmi.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: K Pramenům, z.s. 
místo: Fulnek, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 08/2023 – 08/2024 
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč