V malé obci Dolní Životice zachraňuje skupinka obyvatel alej ořešáků

V obci Dolní Životice má dojít k vykácení aleje 25letých vzrostlých ořešáků, která sčítá 15 stromů. Důvodem je, že v blízkém okolí má dojít k výstavbě cca 52 domů. Na ulici má být upravena cesta a dojít k jejímu rozšíření, ořešáky ale nezasahují do cesty a mohou být v rámci zeleného pásu v chodníku. Místní iniciovali petici proti kácení, kterou podepsalo 169 osob žijících v Dolních Životicích. Proběhlo i veřejné jednání zastupitelstva, kde svůj nesouhlas zmínilo mnoho občanů, avšak zastupitelstvo usneslo, že k pokácení stromů dojde. Skupinka obyvatel se rozhodla, že se ořešáky pokusí zachránit. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lenka Stupňová
místo: Dolní Životice, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 3/2022 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 36 000 Kč