V Mirošově se dočkali opravy křížků

Marcela Tomková žije v malé obce, která se nachází v kraji Vysočina a má 131 obyvatel. Cílem projektu byla oprava neutěšeného stavu 4 křížků, oprava podstavců, nebo nových základů, čepování dílů, lepení, pískování, obnova písma, impregnace. V blízkosti křížku byla umístěna lavička s výhledem na něj a na obecní rybník. Místní se zapojili formou dobrovolnické brigády na úpravu terénu a osázení zeleně kolem křížků.    

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Marcela Tomková
místo: Mirošov, kraj Vysočina
období realizace: 06/2022-10/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč