V Mlečicích se zazelená cesta 

Jana Hamouzová společně s místními během akce Zelená se zazelená zasadili 8 stromů na dvou pozemcích vedoucí podél turistické trasy. Cesta se tak zazelená ovocnými stromy, jejichž plody v budoucnu budou motivovat k častějším procházkám pěšky nebo na kole. Zazelená se také dvěma duby, které díky svým vlastnostem dodají krajině stín a v letních měsících uleví všemu živému.  Do sázení se zapojilo kolem 20 dospělých a mnoho dětí z obce nebo blízkého okolí. Během akce se mluvilo o pokračování sázení stromů na této cestě a v plánu jsou i jednání s majiteli dalších pozemků. Zajímavé je, že většina účastníků byli lidé, kteří se do vesnice nastěhovali během posledních 15 let.

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Jana Hamouzová 
místo: Mlečice, Plzeňský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 16 000 Kč