V Mnichovicích myslí globálně a jednají lokálně

Spolek Mnichovickou krajinou v souladu se svým heslem „Mysli globálně, jednej lokálně“ revitalizoval krajinu v okolí středočeských Mnichovic a zvýšil povědomí o její historii a příroděCílem bylo odevzdat krajinu v dobrém stavu dalším generacím a vybudovat komunitu, které záleží na místě, kde žije. Krajina kolem Mnichovic se v poslední době změnila – zmizela část lesů a pravidelně zde vysychají studny. Spolek proto v rámci projektu vybudoval sedm tůní pro zádrž vody, vysázel místní dřeviny na lesní holině, pokosil louky pro zvýšení biodiverzity, představil občanům možnosti úprav náměstí a instaloval naučné stezky o historii a přírodě Mnichovic.

realizátor: Mnichovickou krajinou, z.s.
místo: Mnichovice, Středočeský kraj
období realizace: 3/2021 – 11/2021
projekt byl podpořen částkou: 46 300 Kč