V Mnichovicích proběhly zajímavé komunitní akce

Spolek Mnichovickou krajinou během roku oživil veřejná prostranství a uskutečnil sousedské akce, které pomohly stmelit místní komunitu. Chtějí, aby se z Mnichovic stalo příjemné místo, kam lidé nejezdí jen přespávat, ale tráví v něm rádi i volný čas. V současné době se hodně obyvatel během týdne v Mnichovicích nevyskytuje a také i o víkendech často tráví čas v Praze nebo za zdí svého domu. Akce byly opravdu pestré – sousedské slavnosti (třeba velikonoční a vánoční jarmark nebo komunitní dlabání halloweenských dýní), dobročinná akce “Daruj dárek sousedovi”, a nezapomněli ani na péči o životní prostředí. Uskutečnil se workshop „Rozkvetlé mnichovické louky“ s ukázkou květeny v terénu a výukou kosení, nebo výroba krmítek pro ptáky.  Komunitní akce navštívilo dohromady odhadem přes tisíc osob a do jejich realizace se zapojilo cca 50 osob. Vznikl silný organizační tým, bylo získáno mnoho lokálních kontaktů na šikovné řemeslníky i prodejce. V oblasti ochrany přírody se zapojili senioři, skauti i pracovníci Muzea v Říčanech. Velkou radostí se stala účast ukrajinských sousedů v několika projektech. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Mnichovickou krajinou, z.s.
místo: Mnichovice, Středočeský kraj
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč