V Mostku upravují prostranství kolem historické vodní nádrže 

Lucie Dlabolová chce vyčistit obecní historickou vodní nádrž v Zadním Mostku a zkulturnit její okolí. Tím, že umístí na pozemek lavičky a osází okolí kulturními dřevinami, vytvoří odpočinkovou a meditační zónu, případně zpřístupní vodní plochu i pro koupání. Vznikne tak místo pro sousedská setkávání, kde by mohli pořádat společné pikniky a grilování, případně se sejít a zpívat táborové písně.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Jasan vespolek, z.s. 
místo: Mostek, Královehradecký kraj 
období realizace: 9/2023 – 9/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč