V NOVÉ TROJCE SPOLU

V rodinném a komunitním centru Nová Trojka poskytují bezpečný a přátelský prostor rodinám. Od začátku nového školního roku se zde pravidelně schází skupina ukrajinských maminek s dětmi. Program probíhá ve velké herně centra, přítomni jsou i další běžní návštěvníci. Vede jej ukrajinská lektorka a po jeho skončení maminky s dětmi zůstávají a neformálně se tak seznamují s místními rodinami. Vizí je vytvářet funkční místní společenství, poskytovat bezpečný a přívětivý prostor a společné aktivity všem. Hlavním cílem projektu je pomáhat uprchlíkům, zejména matkám nebo prarodičům s dětmi z Ukrajiny překonat jejich obtížnou situaci. Aktivity projektu souvisí s danými cíli jako celek, jsou propojené. Jsou to dlouhodobé, opakující se aktivity jako výtvarné, pohybové, hudební, cvičení pro rodiče s dětmi, psychologické poradenství pro děti a rodiče uprchlíků z Ukrajiny podpůrná skupina pro maminky s dětmi uprchlíků, keramický kurz pro děti, vedený v ukrajinském jazyce, keramický kurz pro rodiče s dětmi vedený v ukrajinském jazyce, pohybový kurz pro děti vedený v ukrajinském jazyce, volná herna pro rodiny z Ukrajiny, pobyt v centrálním prostoru komunitního centra školička  pro děti od 2,5 roku, dále ateliér výtvarných technik. V průběhu roku se mohou ukrajinští příchozí zapojit do tradičních jednorázových akcí (Martinská světýlka, Mikuláš, Čarodějnice v Zahradě).  

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor: NOVÁ TROJKA, z. s.
místo:  Praha 3 , hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 - prosinec 2023 
projekt byl podpořen částkou 99 640,- Kč