V Nyklovicích nastartovali dění v komunitě srazem místních rodáků 

Čtyřčlenný organizační tým si dal za cíl zaktivizovat a udržet aktivní široké spektrum zapojených skupin spoluobčanů obce Nyklovice tím, že zorganizoval Sraz rodáků obce v červenci 2023. V rámci grantu bylo zajištěno zkrášlení obce (výměna plotů, oprava nástěnek, rozcestníků, map obce včetně výroby nové vzpomínkové prohlídkové trasy po Nyklovicích). Grant také pomohl přinést do dění v obci ekologické elementy jako pořízení znovupoužitelných kelímků pro velké akce, nádob na třídění odpad nebo zahájil tradici výsadby stromů pro nejmladší rodáky obce, kteří se stávají ochránci svých stromů do budoucna. Zapojena byla i starší generace při přípravě fotografické výzdoby a vzpomínkové trasy a na akci naváží i diskuze s rodáky o historii obce. Akce odstartovala velkou vlnu zkrášlování a chuti se o obec starat celoročně a ne jen při přípravě velkých akcí.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Soňa Klepek Jonášová 
místo: Nyklovice, kraj Vysočina 
období realizace: 3/2023 – 7/2023 
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč