V obci Hostim obnovili vykácené stromořadí

V Hostimi společně proměnili místo, které lidé využívají při putování do lesů za obcí. Obnovili vykácené stromořadí, osázeli holé meze mezi dvěma rozlehlými poli a vlastní prací přispěli ke zlepšení životního prostředí. Díky nové výsadbě vznikne úkryt pro ptáky a hmyz, svou potravu získají včely. Nově budované turistické odpočívadlo na konci stromořadí také nabídne možnost zastavení před vstupem do lesa či při návratu z něj.

program: Živá komunita
realizátor: Marcela Hanáková
místo: Hostim, Jihomoravský kraj 
období realizace: 8/2020 – 7/2021 
projekt byl podpořen částkou35 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.